GRUPY

Przedszkole prowadzi następujące formy organizacyjne:

Grupy integracyjne – do 15 dzieci

dla dzieci w normie rozwojowej oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami

2 nauczycieli + 1 pomoc nauczyciela

Grupy terapeutyczne – 4- 6 dzieci

dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami

1 nauczyciel + 1 pomoc – na cały czas pobytu w przedszkolu

Zajęcia indywidualne

dla dzieci nie uczestniczących w grupie

dziecko przebywa na terenie przedszkola pod opieką rodzica/opiekuna wyłącznie w czasie trwania indywidualnych zajęć terapeutycznych

 

Podczas zajęć terapeutycznych dziecko przebywa pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, odpowiedzialnej za doprowadzenie i odprowadzenie dziecka na zajęcia.

PARTNERZY

KONTAKT

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne MIŚ nr 2
ul. Łozowa 77
61-448 Poznań
tel. 531 261 015
przedszkole2@misprzedszkole.pl