MISJA

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej. Zapewniamy wszystkim dzieciom – niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego, zdolności i ograniczeń, uwzględniając indywidualne potrzeby – opiekę, wychowanie i edukację w środowisku lokalnym w ścisłej współpracy z rodzicami i specjalistami, którzy są niezbędni dla realizacji potrzeb dziecka, zwłaszcza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 
 

Społeczność naszego przedszkola tworzą dzieci w normie rozwojowej oraz dzieci niepełnosprawne, przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju oraz rodzice, nauczyciele, specjaliści i pozostali pracownicy przedszkola.

 
 

W naszym przedszkolu realizujemy ideę wspólnego, korzystnego dla wszystkich, wychowania i edukacji dzieci niezależnie od ich stanu zdrowia, zdolności, specyficznych potrzeb i ograniczeń.

PARTNERZY

KONTAKT

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne MIŚ nr 2
ul. Łozowa 77
61-448 Poznań
tel. 531 261 015
przedszkole2@misprzedszkole.pl