Czym jest PILGRIM

 

PILGRIM to grupa ludzi, dla których ważne jest wychowanie w duchu zróżnicowanego rozwoju połączone z międzywyznaniowością i międzykulturowością. 

 

 

Hasło PILGRIM „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość” podkreśla, iż świadomość życia to działania proekologiczne, zgodne z uczciwą ekonomią i uwzględniające działania prospołeczne.

 

 

Od najmłodszych lat przekazujemy dzieciom wiele wartości, które kształtują  wrażliwego człowieka. Człowieka budującego lepszą przyszłość. Człowieka kierującego się w swoim działaniu odpowiedzialnością i szacunkiem do wszystkiego co żyje.

 

 

Wszystkie projekty PILGRIM opierają się na czterech wymiarach zrównoważonego rozwoju:

  • Ekologia – troska o środowisko naturalne, rozwijanie postaw proekologicznych
  • Ekonomia – praca jako służba człowiekowi, troska o sprawiedliwy rozwój świata
  • Społeczeństwo – człowiek żyjący z godnością, odpowiedzialny społecznie
  • Duchowość – jako podstawa dla edukacji i zaangażowania proekologicznego

 

Wszystkie przedszkola, szkoły  i  placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz instytucje kulturalne, które w swoim programie w szczególny sposób odwołują się do tych wartości, mogą starać się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przynależność do ruchu PILGRIM.

  

 

 

Nie zwlekaj i przyłącz się już dziś!

 

PARTNERZY

KONTAKT

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne MIŚ nr 2
ul. Łozowa 77
61-448 Poznań
tel. 531 261 015
przedszkole2@misprzedszkole.pl